MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Přednášku zdarma poskytuje společnost PG

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčaty



Vznik společnosti
MP Education
, s.r.o. (dříve MP promotion, s.r.o.) se datuje k roku 2002. Od jejího založení je cílem
realizace výchovně-vzdělávacích programů
, na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.
Společnosti MP Education, s.r.o. byla udělena akreditace MŠMT Č.j.: MSMT 22319/2015
      Obsahově jsme se zaměřili na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.
Naším hlavním cílem je poskytnout školám ucelený a zároveň na sebe tematicky navazující cyklus přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.



Gymnázium,  Čs. dobrovolců 11, TEPLICE

Pro dívky z prim a kvint naší školy pořádá MP promotion již mnoho let přednášky o zdraví, hygieně a zdravém životním cyklu (Čas proměn a S tebou o tobě). Tyto přednášky se setkávají s velmi příznivým ohlasem jak u žákyň, tak u učitelů.

Paní lektorka Monika Podlahová je odborník na svém místě, spolupracuje s naší školou i v dalších projektech.

Jedním z nich je přednáška pro chlapce osmiletého gymnázia (Na startu mužnosti) a dalším Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já o zdravé stravě a poruchách příjmu potravy.

Všechny pořady jsou provedeny na vysoké odborné úrovni, lektorům se daří navázat s žáky dobrý kontakt, který někdy trvá i po skončení přednášek.

RNDr. Věra Ševčíková

zástupkyně ředitele