MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Přednášku zdarma poskytuje společnost PG

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčatyVznik společnosti
MP Education
, s.r.o. (dříve MP promotion, s.r.o.) se datuje k roku 2002. Od jejího založení je cílem
realizace výchovně-vzdělávacích programů
, na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.
Společnosti MP Education, s.r.o. byla udělena akreditace MŠMT Č.j.: MSMT 22319/2015
      Obsahově jsme se zaměřili na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.
Naším hlavním cílem je poskytnout školám ucelený a zároveň na sebe tematicky navazující cyklus přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.ZŠ T. G. Masaryka, Školská 112, Milovice

II. pololetí školního roku 2013-2014 na škole se konaly dvě přednášky spol. MP promotion, které lektorovala Mgr. Alena Blažková.

Přednáška pro žáky 6. ročníku v rámci programu Čas proměn ze dne 13.2. 2014 proběhla na velmi profesionální úrovní.  Lektorka dosáhla cílů stanovených v programu, dokázala maximálně zaujat žáky a následně zapojit je do diskuze.

Poutavá přednáška „Žena jako symbol života“, která se uskutečnila v březnu 2014, vyvolala u žáků 9. ročníku spoustu otázek. Lektorka nastolila přátelsky důvěrnou atmosféru, přiměla posluchače, aby se zamysleli nad danou problematikou a aktivně spolupracovali během uvedené akce.

Přednášky měly vysokou úroveň a byly užitečné pro žáky školy.

Mgr. Larisa Horká

školní koordinátor EVVO