MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Probíhá inovace programu – info na „Více o programu“

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčatyVznik společnosti
MP Education
, s.r.o. (dříve MP promotion, s.r.o.) se datuje k roku 2002. Od jejího založení je cílem
realizace výchovně-vzdělávacích programů
, na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.
Společnosti MP Education, s.r.o. byla udělena akreditace MŠMT Č.j.: MSMT 22319/2015
      Obsahově jsme se zaměřili na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.
Naším hlavním cílem je poskytnout školám ucelený a zároveň na sebe tematicky navazující cyklus přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova 933

Vážená paní Paroubková,

za žáky naší školy bychom Vám chtěly poděkovat za zajímavé a přínosné přednášky, které proběhly v minulých dnech. Zúčastnili se jich žáci 3. - 9. tříd a z jejich ohlasů víme, že je zaujal Váš vysoce profesionální přístup, ale i poutavost a vtipnost, s jakou informace umíte předat.

Ještě jednou děkujeme. Za žáky i učitele ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova 933

Ludmila Konvalinová a Eva Nesibová

(učitelky ZŠ)